Evaluering af undervisningen på HCI skoleåret 2017-2018

Undersøgelse af elevernes samlede oplevelse af deres udbytte af projektforløbene

(På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, eleverne har fået at vide at 3 er udtryk for en middelkarakter)

Beskrivelse af forløbene

Forløb 1: Kontaktgruppen forbereder et projekt som skal blive til et arrangement for de øvrige elever på skolen

Forløb 2: Obligatorisk selvvalgt opgave

Forløb 3: Større skriftlig opgave med, hvor et emne belyses ud fra to valgte fag

Forløb 4: Projekt ”at gøre en forskel for andre”

Elevernes svar:

Undersøgelse af elevernes samlede oplevelse af deres udbytte af undervisningen - spor/klasser

(På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, eleverne har fået at vide, at 3 er udtryk for en middelkarakter)

Elevernes svar