Nyt fra elevforeningen - elevstævne 2021 aflyst

​Kære tidligere elev

Elevstævne

Da vi stadig er ramt af Corona restriktioner, er HCI og HCI’s Elevforening desværre nødsaget til igen i år, at aflyse dette års elevstævne og jubilarfrokosterne.

Vi håber dog, det kan blive muligt at fejre jubilarerne lørdag d. 25. september 2021.

Hvis det bliver muligt, vil jubilarfrokosten være for dem som afsluttede år;

2016 = 5 års

2011 = 10 års

2006 = 15 års

2001 = 20 års

1996 = 25 års

1991 = 30 års

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, og vi vil informere yderligere på et senere tidspunkt.

Generalforsamling

Da vores årlige generalforsamling i Elevforeningen ligeledes er Corona ramt, er det besluttet at gennemføre den virtuelt. Sidste års generalforsamling blev aflyst grundet corona, så det er generalforsamling for to år.

Du indkaldes hermed til Generalforsamling, som holdes virtuelt mandag d. 12. april 2021, kl. 19-20.

Link til mødedeltagelse: meet.google.com/owa-cvrs-sua

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent.

2.​Formandens beretning.

3.​Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4.​Fastsættelse af kontingent.

5.​Evt. indkomne forslag.

6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.​Valg af revisor.

8.​Eventuelt.

Indkomne forslag sendes til formand Astrid Prip, afprip@hotmail.dk senest d. 29. marts 2021.

Det er vores håb, at mange af jer vil deltage i mødet og endnu bedre, hvis du kan afse tid til at deltage i arbejdet i Elevforeningen. Det kan enten være som bestyrelsesmedlem eller som suppleant.

På grund af sidste års aflyste generalforsamling er hele bestyrelsen på valg i år, og ikke alle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer vil genopstille.

Det er nødvendigt, at der tilføres nye kræfter i bestyrelsen.

Der skal vælges fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Hvis du ønsker at høre mere om bestyrelsesarbejdet bedes du kontakte Astrid Prip.