Fag og undervisning.

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

Fagene deles ind i følgende kategorier

 • Obligatoriske fag
 • Valgfrie prøvegivende fag
 • Valgfag

Hver elev skal minimum have 35 lektioner ugentligt på sit skema.

Eleverne får en traditionel undervisning i de boglige fag som niveaumæssigt svarer til folkeskolen. Skoleopholdet afsluttes med mundtlige og skriftlige prøver på lige fod med folkeskolen.

Obligatoriske fag - alle elever

 • 3 lektioner Trivsel
 • ​2 lektioner Idræt/fællesaktivitet
 • 3 lektioner Gymnastik
 • 1 lektioner Sang
 • 1½ lektioner Morgensamling
 • 5 lektioner Dansk
 • Løb

​​

Aflæggelse af prøver

Alle elever tilbydes samme prøver som i Folkeskolen. I forbindelse med 10. klasse-prøven er følgende fag obligatoriske.

 • 5 lektioner Dansk
 • 5 lektioner Matematik
 • 4 lektioner Engelsk

Udover ovenstående fag, er der mulighed for at supplere sit skema med noget praktisk arbejde hos pedellen, i skolens køkken og i skolens rengøringsafdeling. Med hensyn til lektionstal vil vi tage individuelle hensyn, og derfor diskutere det med hver enkelt elev.

Fagbeskrivelser - beskrivelser af de enkelte fag - vil blive udsendt inden du skal vælge fag.

Obligatorisk selvvalgt opgave

I 10. klasse skal den enkelte elev lave en selvvalgt obligatorisk opgave. Opgaven er selvstændig og skal tage sit udgangspunkt i elevens handlingsplan/uddannelsesplan. Over en periode arbejder eleven med opgaven, der dels skal indeholde fakta om den ønskede uddannelse, dels personlige betragtninger/problemstillinger om eleven i den valgte uddannelse. Opgaven skal munde ud i et projekt samt en fremlæggelse, der vurderes samlet.