​Idrætsteori - krop, træning, sundhed

​​

I dette fag har du mulighed for at kigge nærmere på kroppen i forbindelse med træning og fysisk aktivitet.

Vi skal arbejde med:

  • Anatomi: Kroppens sammensætning af knogler, muskler, sener og væv
  • Fysiologi: Hvordan får vi musklerne til at bevæge sig.
  • Træningslære: Hvordan kroppen fungerer, når vi er fysisk aktive.
  • Sundhed: Hvordan giver du kroppen de mest optimale forhold for forbedring af styrke og kondition, så du træner din krop mest hensigtsmæssigt. Herunder hvordan kosten kan spille ind.

Faget vil give en grundlæggende indsigt og forståelse af kroppens opbygning og påvirkning ved fysisk aktivitet og træning. Dermed også en basis viden til videre uddannelse i forbindelse med krop, træning og sundhed.

I vil få mulighed for at komme med input, hvis I har helt specielle interesseområder.​