​Forældreevaluering juni 2022

Mulighed for at bedømme med 1-5, hvor 5 er den bedste bedømmelse. Tallene er gennemsnit for besvarelser.

Hvordan har I oplevet
informationsniveauet fra skolen gennem bla. Viggo, hvad angår den generelle orientering? (Nyhedsbreve, hjemmeside, facebook, instagram, orienteringsbreve fra kontor) 

Karakter 4,5

HCI er en efterskole
ledet ud fra værdier, og som I ved, praktiserer vi situationsbestemt konsekvens. Dvs. at vi forholder os til den enkelte elev i den enkelte situation og handler derudfra. Vi har ikke altid en på forhånd færdig løsning og konsekvens på enhver problematik. Hvordan oplever I, at skolen har håndteret de situationer og konflikter? (16589)

Karakter 4,4

Hvordan har I oplevet informationsniveauet i forbindelse med forældresamtalerne og anden kontakt fra kontaktlæreren i forhold til netop jeres barn?​

Karakter 4,3

Vi profilerer os også som en bred alment

dannende idrætsefterskole. Hvordan har I oplevet vores prioritering af det idrætslige tilbud?​

Karakter 4,8

Vi profilerer os som en boglig efterskole.

Hvordan har I oplevet vores prioritering af det boglige? 

Karakter 3,9

I løbet af året har vi haft forskellige

arrangementer (velkomstdagen, forældreweekenden, søskendeweekender, uddannelsesmessen, bedsteforældredag og juleafslutning med musical) Hvordan har jeres oplevelse af disse været?

Karakter 4,8

Hvordan har jeres samlede oplevelse

af efterskoleopholdet været?​

Karakter 4,6