SKOLEN

HCI er en idrætsefterskole, som har til formål at tilbyde en undervisning, der såvel inden for de boglige som idrætslige fag tilbyder et højt fagligt niveau.

Vi har plads til 141 elever, nogenlunde ligeligt fordelt mellem drenge og piger.

Fællesskabet på skolen er rummeligt og etableres under hensyntagen til individuelle forskelligheder, forudsætninger og behov. I får indflydelse på - og forpligtes af - fællesskabet med det formål at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og tolerance.

VI SØRGER FOR AT DU FÅR MULIGHED FOR AT ØGE DIN EVNE TIL AT VÆRE SELVSTÆNDIG

Efterskoleopholdet skal øge evnen til selvstændig stillingtagen, mod til at være sig selv - uden at være sig selv nok, vilje til at tage ansvar og del i et positivt fællesskab.

Skolens opgave er at bidrage til, at I bliver aktive samfundsborgere. Skolen skal, med udgangspunkt i idrætten, udvikle forståelse for fællesskabets betydning for menneskets trivsel.

Skolen tilbyder boglig undervisning i de almindelige skolefag og afslutter året med aflæggelse af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

En god mulighed for at øge elevens kompetencer

Undervisningen skal styrke kompetencer, så I på bedst mulige vis bliver rustet til at starte på en ungdomsuddannelse. I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og faglige standpunkt.

I skolens formålsparagraf står bl.a., at HCI er en efterskole for idrætsinteresserede elever.​

Det er vores holdning, at vi med den fælles interesse, i ligeværdighed, vil skabe en bredere form for fællesskab, bl.a. ved

  • at fastholde den enkelte elev på sit ansvar for vores fælles hverdag
  • at udvikle selvstændighed og respekt for andres særpræg
  • at udvikle selvtillid i forbindelse med dygtiggørelse
  • at løse problemer ved samtale mellem de implicerede

Det er vort mål, at vi i højere grad bliver hele mennesker, hvor vi med både krop og tanke kan indgå i et forpligtende fællesskab.​