Indmeldelse, skolepenge og elevstøtte

Som udgangspunkt kan man være elev på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i 1 år.

Indmeldelse kan ske på elektroniske tilmeldingsblanketter, vælg det ønskede år og klik på linket. Hvis der opstår problemer, kan man downloade en pdf-fil, som skal printes, udfyldes og sendes til skolen i underskrevet tilstand.

2022-23 - hent formular 2022-23 HER

2023-24 - hent formular 2023-24 HER

2024-25 - hent formular 2024-25 HER

2025-26 - hent formular 2025-26 HER

2026-27 - hent formular 2026-27 HER

2027-28 - hent formular 2027-28 HER


Download og print:
Hent indmeldelsesblanket HER

Skolen bekræfter modtagelsen af indmeldelsesblanket og sender opkrævning af indmeldelsesgebyr således:

Optagelse som elev.
1. rate kr. 750,- betales inden 14 dage
2. rate kr. 2.000,- betales senest 1. september året før skolestart. Opkrævning sendes ud via mail. Indmeldelsesgebyrer refunderes ikke ved framelding.

Venteliste.

Det koster ingenting at stå på vores venteliste.​

  • 2022-23 Ledig pige- og drengeplads
  • 2023-24 Venteliste til 10. klasse. Ledige pladser i 9. klasse
  • 2024-25 Venteliste til 10. klasse. Ledige pladser i 9. klasse
  • 2025-26 Ledige pladser
  • (Opdateret oktober 2022)

Beregning af egenbetaling.

Hvis du ønsker at udregne dine skolepenge kan du klikke på nedenstående link

Beregning af pris: KLIK HER


Skolepengene udgør kr. 2.400,- pr. uge i skoleåret 2022-23. Herfra trækkes elevstøtten. (Der er 42 uger i et skoleår).

Skolepengene (egenbetalingen) betales i 11 rater med forfaldsdatoerne 1/6 - 1/8 - 1/9 - 1/10 - 1/11 - 1/12 - 1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5.

Som tidligere meddelt modregnes indmeldelsesgebyret ikke i skolepengene - se "Indmeldelsesgebyr".

Elevstøtte 2022-23

Vær opmærksom på, at der skal gennemføres mindst 2 kursusuger af skoleåret for at modtage elevstøtte.

Elevstøtten beregnes efter husstandens samlede indkomstgrundlag med fradrag for søskende under 18 år (ved kursets start) på kr. 38.843,- pr. barn. Bemærk, at støtten beregnes efter indkomst for finansåret 2 år før kursusstart.

Individuel supplerende elevstøtte

Der er mulighed for at søge om ekstra støtte i forbindelse med efterskoleopholdet såfremt:

  • Jeres husstandsindkomst tilhører en lavindkomstgruppe.
  • I har haft en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til det indkomstgrundlag, der er udgangspunktet i forbindelse med den tildelte statsstøtte.

Der kan også være andre væsentlige grunde til at søge om ekstra støtte. Kontakt kontoret og hør nærmere.

​.