​Fag og undervisning

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

9. klasse

Har du valgt at gå i 9. klasse får du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik og kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Idræt

10. KLASSE

Er du 10 klasses elev kan du vælge mellem 3 spor - 10 Ø (økonomi), 10 N (Naturfag) eller 10 S (Samfundsfag)

 • 10 Ø, dansk (4 t), matematik (3 t), engelsk (3 t), tysk (3 t) og økonomi (2 t)
 • 10 N, dansk (4 t), matematik (4 t), engelsk (3 t), fysik (1,5 t), kemi (1,5 t), biologi og idrætsteori (1 t)
 • 10 S, dansk (4 t), matematik (3 t), engelsk (3 t), tysk (3 t) og samfundsfag (2 t)

​Andre obligatoriske fag

 • Trivsel (fællestimer), gymnastik, sang, dans, morgensamling og løb

Derudover skal alle elever gennem 4 forløb, hvor formålet er at lære at arbejde med projekter lige fra den indledende idefase til evalueringen.

Skoleopholdet afsluttes med folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver.

​ IBO - Innovations-Brobygnings-Opgaven

I 10.klasse skal eleverne arbejde i et forløb, der hedder IBO. IBO er efterskolernes verdensmålsbrobygning og er en gentænkning af den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO). 
​Formålet med IBO er, at eleverne opnår forståelse for et selvvalgt erhvervs- og fagområde som afspejler deres ungdomsuddannelsesønske. Eleverne arbejder innovativt med faget eller erhvervets muligheder og udfordringer.