​Fag og undervisning

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

9. klasse

Har du valgt at gå i 9. klasse får du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik og kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Idræt

10. KLASSE

I 10. klasse kan du vælge imellem 4 forskellige retninger alt efter interesse og eventuelt i forhold til de tanker, du gør dig med den ungdomsuddannelse, der kommer efter HCI.​

De fire retninger: (tallet i parentes viser antal timer pr. uge)

​​

 • 10.N (Naturvidenskab): Dansk (4), matematik (4), engelsk (3), Science (2), Krop og sundhed (2)
 • 10.S (Samfund): Dansk (4), Matematik (3), Engelsk (3), Tysk (3), Samfund (2)
 • 10.Ø (Økonomi og handel): Dansk (4), Matematik (3), Engelsk (3), Tysk (3), Økonomi og handel (2)
 • 10.V (Viden med hænder): Dansk (4), Matematik (3), Gastronomi, ernæring og sundhed (2), Kloge hænder (2), Teknisk design (1)

Valgfrie prøvefag for 10. klasse:

Du har mulighed for at vælge følgende tilvalgsfag:

10.N: Tysk eller Fokus

10.S: Fysik eller Fokus

10.Ø: Fysik eller Fokus

10.V: Fysik, Tysk eller Fokus

Fokus

​Du kan også supplere dit valg af spor med faget ”Fokus”.

”Fokus” er for dig, der er fagligt udfordret i matematik, engelsk eller dansk, og som har brug for ekstra støtte.

Hvis du vælger ”Fokus”, kan du ikke vælge tilvalgsfagene Tysk og Fysik/Kemi. 

Læs mere om faget

​Andre obligatoriske fag

 • Trivsel (fællestimer), gymnastik, sang, dans, morgensamling og løb

Derudover skal alle elever gennem 4 forløb, hvor formålet er at lære at arbejde med projekter lige fra den indledende idefase til evalueringen.

Skoleopholdet afsluttes med folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver.

​ IBO - Innovations-Brobygnings-Opgaven

I 10.klasse skal eleverne arbejde i et forløb, der hedder IBO. IBO er efterskolernes verdensmålsbrobygning og er en gentænkning af den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO). 
​Formålet med IBO er, at eleverne opnår forståelse for et selvvalgt erhvervs- og fagområde, som afspejler deres ungdomsuddannelsesønske. Eleverne arbejder innovativt med faget eller erhvervets muligheder og udfordringer.