​FAG OG UNDERVISNING

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

9. klasse


I 9. klasse har du følgende obligatoriske fag:

  

Basisfag

​Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk 

Idræt

Videnskab

Fysik/kemi

Geografi

Biologi

Kulturfag

Historie

Samfundsfag

Kristendom

10. klasse


​Er du 10. klasseselev kan du vælge mellem 3 spor - alt efter interesse og i forhold til de tanker, du gør dig med den ungdomsuddannelse, der kommer efter HCI. 

10. N

(Videnskab)

Matematik

Engelsk

Dansk

Fysik/kemi

Krop og sundhed

Valgfrie prøvefag

Tysk eller

Kloge hænder

10. Ø

(Økonomi)

Matematik

Engelsk

Dansk

Økonomi

Tysk

Valgfrie prøvefag

Fysik eller

Kloge hænder

10. S

(Samfundsfag)

Matematik

Engelsk

Dansk

Samfundsfag

Tysk

Valgfrie prøvefag

Fysik eller

Kloge hænder

Fokus

Du kan også supplere dit valg af spor med faget Fokus. Det er for dig, som er fagligt udfordret i matematik, dansk eller engelsk og som har brug for ekstra støtte. Hvis du vælger Fokus, kan du ikke vælge tilvalgsfagene Tysk, Fysik/Kemi og "Kloge hænder".​

Læs mere om faget

​ ​​IBO - INNOVATIONS-BROBYGNINGS-OPGAVE

I 10.klasse skal eleverne arbejde i et forløb, der hedder IBO.
​IBO er efterskolernes verdensmålsbrobygning og er en gentænkning af den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO).

​Formålet med IBO er, at eleverne opnår forståelse for et selvvalgt erhvervs- og fagområde som afspejler deres ungdomsuddannelsesønske. Eleverne arbejder innovativt med faget eller erhvervets muligheder og udfordringer.

Yderligere obligatoriske fag i 9. og 10. klasse​​

  • Trivsel (fællestimer)
  • Gymnastik
  • Sang
  • Dans
  • Morgensamling
  • Løb

Derudover skal alle elever gennem 3 forløb, hvor formålet er at lære at arbejde med projekter lige fra den indledende idefase til evalueringen.

Skoleopholdet afsluttes med folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver.