​FAG OG UNDERVISNING

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

9. klasse


I 9. klasse har du følgende obligatoriske fag:

  

Basisfag

​Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk 

Idræt

Naturfag

Fysik/kemi

Geografi

Biologi

Kulturfag

Historie

Samfundsfag

Kristendom

10. klasse

I 10. klasse kan du vælge imellem 4 forskellige retninger alt efter interesse og eventuelt i forhold til de tanker, du gør dig med den ungdomsuddannelse, der kommer efter HCI.​

De fire retninger: (tallet i parentes viser antal timer pr. uge)

​​

  • 10.N (Naturvidenskab): Dansk (4), matematik (4), engelsk (3), Science (2), Krop og sundhed (2)
  • 10.S (Samfund): Dansk (4), Matematik (3), Engelsk (3), Tysk (3), Samfund (2)
  • 10.Ø (Økonomi og handel): Dansk (4), Matematik (3), Engelsk (3), Tysk (3), Økonomi og handel (2)
  • 10.V (Viden med hænder): Dansk (4), Matematik (3), Gastronomi, ernæring og sundhed (2), Kloge hænder (2), Teknisk design (1)

Valgfrie prøvefag for 10. klasse:

Du har mulighed for at vælge følgende tilvalgsfag:

10.N: Tysk eller Fokus

10.S: Fysik eller Fokus

10.Ø: Fysik eller Fokus

10.V: Fysik, Tysk eller Fokus

Fokus

Du kan også supplere dit valg af spor med faget Fokus. Det er for dig, som er fagligt udfordret i matematik, dansk eller engelsk og som har brug for ekstra støtte. Hvis du vælger Fokus, kan du ikke vælge tilvalgsfagene Tysk, Fysik/Kemi og "Kloge hænder".​

Læs mere om faget

​ ​​IBO - INNOVATIONS-BROBYGNINGS-OPGAVE

I 10.klasse skal eleverne arbejde i et forløb, der hedder IBO.
​IBO er efterskolernes verdensmålsbrobygning og er en gentænkning af den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO).

​Formålet med IBO er, at eleverne opnår forståelse for et selvvalgt erhvervs- og fagområde som afspejler deres ungdomsuddannelsesønske. Eleverne arbejder innovativt med faget eller erhvervets muligheder og udfordringer.

Yderligere obligatoriske fag i 9. og 10. klasse​​

  • Trivsel (fællestimer)
  • Gymnastik
  • Sang
  • Dans
  • Morgensamling
  • Løb

Derudover skal alle elever gennem et IBO-forløb (Innovations- og brobygningsforløb), hvor formålet er at lære at arbejde med projekter lige fra den indledende idéfase til evalueringen.

Skoleopholdet afsluttes med folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver.