Fag og undervisning

Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter de boglige og idrætslige/kreative fag lige højt.

9. klasse

Har du valgt at gå i 9. klasse får du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik og kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Idræt

10. KLASSE

Er du 10 klasses elev kan du vælge mellem 3 spor - 10 Ø, 10 N eller 10 S

 • 10 Ø, dansk (4 t), matematik (3 t), engelsk (3 t), tysk (3 t) og økonomi (2 t)
 • 10 N, dansk (4 t), matematik (4 t), engelsk (3 t), fysik-kemi (3t), biologi og idrætsteori (1 t)
 • 10 S, dansk (4 t), matematik (3 t), engelsk (3 t), tysk (3 t) og samfundsfag (2 t)

Valgfrie prøvefag for 10. klasse:​

Hvis du vælger 10 N, er det muligt at supplere med Tysk (3t) eller "Kloge hænder" (3t) som valgfag.

Hvis du vælger 10 Ø eller 10 S, er det muligt at supplere med Fysik/Kemi (2t) eller "Kloge hænder" (3t) som valgfag.

Du kan også supplere dit valg af spor med faget Fokus. Det er for dig, som er fagligt udfordret i matematik, dansk eller engelsk og som har brug for ekstra støtte. Hvis du vælger Fokus, kan du ikke vælge tilvalgsfagene Tysk, Fysik/Kemi og "Kloge hænder".

Vi følger de vejledende undervisningsplaner, så eleverne er godt rustede til at gå op til Folkeskolens Prøver.

​Andre obligatoriske fag

 • Trivsel (fællestimer), gymnastik, sang, dans, morgensamling og løb

Derudover skal alle elever gennem 3 forløb, hvor formålet er at lære at arbejde med projekter lige fra den indledende idefase til evalueringen.

Skoleopholdet afsluttes med folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver.

​ ​​Obligatorisk selvvalgt opgave - del af forløb 2

I 10. klasse skal den enkelte elev lave en selvvalgt obligatorisk opgave. Opgaven er selvstændig og skal tage sit udgangspunkt i elevens handlingsplan/uddannelsesplan. Over en periode arbejder eleven med opgaven, der dels skal indeholde fakta om den ønskede uddannelse, dels personlige betragtninger/problemstillinger om eleven i den valgte uddannelse. Opgaven skal munde ud i et projekt samt en fremlæggelse, der vurderes samlet.​​