Folkeskolens prøver

I såvel 9. som 10. klasse afsluttes skoleåret med Folkeskolens prøver: FP9 for 9. klasse og FP10 for 10. klasse. Prøverne er både skriftlige og mundtlige.​