Karakterer​

Karakterer​

​Vi er som skole forpligtet til at offentliggøre karaktererne.

Karakterne er for 9. klasses eleverne for det sidst afsluttede skoleår.

Karaktererne kan ses på nedenstående link fra ministeriet for børn og undervisning.

Karakterfordeling HER

.