​Vejledning

​For os på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole er det vigtigt, at vores elever trives og får et godt skoleår.

Mindst lige så vigtigt er det for os at "aflevere" dem godt igen, det vil sige sende dem hjem efter endt ophold med vished om, at de kommer godt videre med en uddannelse.

Derfor tager vi vejledningen af vores elever alvorligt. Læs folder HER.

For 10. klasse elevernes vedkommende handler det dels om Obligatorisk Selvvalgt Opgave og brobygning, dels vejledningssamtaler.

For 9. klasse er der ikke mange andre muligheder for vejledning end samtaler med vores vejledere. Det skyldes at 9. klasse er pålagt mange obligatoriske fag, så det er svært at finde tid til f.eks. praktik. Derfor indgår praktik ikke i planerne for 9. klasse. I enkelte tilfælde vurderer vi dog, at praktik kunne være en fordel for den enkelte elev.

Det er hovedsageligt i de personlige samtaler, vi kan vejlede og støtte den enkelte elev, inden de i marts skal udfylde ansøgningsskemaerne. Er der brug for flere samtaler, står vi naturligvis til rådighed.

Med denne plan for vejledningsdelen af skoleåret håber vi, at det bliver nemmere for forældrene at følge med i, hvad der sker i løbet af året.


Den bedste vejledning gives i samspil mellem elev, vejleder og forældre.


I er som forældre selvfølgelig altid velkomme til at kontakte vejlederne enten på skolen, privat eller pr. mail.

Uddannelsesparathedsvurdering:

I forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse skal vi som faglærere, skole og vejledere "parathedsvurdere" den enkelte elev. Det vil i bund og grund sige, at vi skal komme med en indstilling til den ungdomsuddannelse, den enkelte elev vælger, om hvorvidt vi finder eleven parat til ungdomsuddannelsen.

Det gør vi ud fra 4 kriterier:

  • De faglige kompetencer
  • De sociale kompetencer
  • De personlige kompetencer
  • Motivation

I december vil vi – ud fra en forhåndstilkendegivelse om elevernes ønsker – vurdere om de er parate. I tilfælde, hvor vi vurderer "ikke parat" vil forældrene få besked, således at vi, i samarbejde med eleven og forældrene, kan nå at rette op på de punkter, hvor eleven ikke er parat inden den endelige parathedsvurdering i marts.​

Overgangsfrekvens:

Eleverne, som forlader HCI fordeler sig i 2017 således på ungdomsuddannelser m.m.

Gymnasial udd.             85 %
​Erhversrettet udd.           9 %
​10. klasse andre steder  5 %
​Andet                              1 %