Fokus

På HCI arbejder vi med udgangspunkt i at inkludere eleverne, så de er i stand til at følge en almindelig undervisning, og så de bliver bedre til at organisere og strukturere deres skolearbejde.

Vores udgangspunkt er, at alle elever skal aflægge Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10-klasses prøve. Vi ønsker at klargøre, forberede og vejlede alle vores elever til at få de bedste muligheder for en fremtidig uddannelse.

På HCI bliver der tilbudt følgende former for fokussarbejde:

  • Faglig støtte i mindre grupper i fortrinsvis dansk, matematik og engelsk med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder.
  • Individuelle aftaler, handleplaner og opfølgning i forhold til hjælp til struktur og overblik.
  • Lektiehjælp

For fokuseleverne gør det sig gældende, at der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål og tiltag. Kontraktens formål er at tydeliggøre for eleven, forældre og skole, præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling. Kontrakten underskrives af elev, forældre og skolen.​