Selvevaluering

Årets selvevaluering (2020) med bestyrelse blev udskudt til 2021 pga. Corona.

Oplæg til selvevaluering med bestyrelsen maj 2018

Bestyrelsen har i år besluttet at temaet for selvevalueringen bliver vores nye tiltag med:

Ny 10 klasse samt de 4 projektforløb.

Visionen for ny 10 klasse

Eleven er klar over, eller bliver klar over, hvilken ungdomsuddannelse denne vil på og vælger aktivt at dygtiggøre sig i de fag og krav der er til denne ungdomsuddannelse. Desuden vil eleven opleve at føle sig bedre rustet til dennes ungdomsuddannelse, gennem arbejdet med dele ungdomsuddannelsens pensum.

Eleven bliver bedre til at samarbejde og søger aktivt samarbejde i forbindelse med undervisning og lektier, ligesom eleven støtter og hjælper kammeraterne på bedste vis.

Eleven opdager – og accepterer – at læring er en proces, hvori man selv må tage et ansvar. Ligeledes øges elevens evner i at arbejde projektorienteret, ligesom elevens bevidsthed om processens indflydelse på resultatet øges. Til slut vil eleven kunne arbejde struktureret i den projektorienterede arbejdsform. Eleven bliver god til at fremlægge og virker tryg ved udtryksformen.

Eleven møder velforberedt og engageret til undervisningen og er aktiv lyttende. Eleven stiller uddybende og undrende spørgsmål og stiller sig ikke tilfreds med svarene fra lektien. Ligeledes finder eleven det naturligt selv at finde svar i trykte og elektroniske medier.

Eleven opdager, at forandring og forandringsparathed er et vilkår i nutidens samfund. Dette trives eleven med, samtidig med at denne, med en forankring i værdier og kultur, opbygger en robusthed. Eleven evner at tage kritisk stilling og derved påvirke forandringerne, i en retning, der understøtter elevens egen overbevisning.

Elevevaluering af den boglige undervisning og projektforløb

Se vedhæftede bilag ”Undersøgelse af undervisningen på HCI”

Hvordan stemmer elevernes evalueringer af undervisningen overens med visionen?

·​Hvor synes de vi lykkedes?

·​Hvor kan vi blive bedre?

Hvordan stemmer vores oplevelse af elevernes udbytte overens med visionen?

·​Hvor er vi lykkedes?

·​Hvor kan vi blive bedre?

Hvordan stemmer vores egne oplevelser overens med elevernes oplevelser?

·​Hvor oplever vi det samme?

·​Hvor har vi en anden oplevelse?

·​Hvorfor mon det?

Samarbejde og sammenhængskraften i de enkelte spor

·​Hvordan har vi formået at lade de gennemgående temaer Økonomi - Naturfaglighed og samfundsorienterede fylde i alle fag indenfor sporet - altså hvordan har den røde tråd været?

·​Hvordan har I oplevet samarbejdet på tværs af fagene i det enkelte spor?

·​Hvordan har I oplevet samarbejdet i teamet?

·​Hvad kunne evt. forbedres til næste skoleår?

”Breddeskole” eller ”linjefagsskole” set i bogligt perspektiv

De 3 spor Ø-N-S retter sig primært mod de gymnasiale uddannelser.

·​Hvordan har vi tilgodeset de elever, som lærer bedst med deres hænder?

·​Kunne vi have gjort det bedre for de elever, og hvis det er tilfældet - hvordan?

·​Har vi som lærerstab lysten og kompetencerne, og på hvilket niveau ønsker vi, at den elevgruppe skal fylde på HCI?

·​Skal vi have et fjerde spor, som er mere erhvervsrettet, og hvordan kunne det så organiseres?

Projektforløbene

·​Med udgangspunkt i visionen - diskuter vores fire forløb og skriv de 3 største succeser ned i 3 sætninger.

1.​​

2.​​

3.​​

·​Diskuter 3 ting vi absolut skal lave om, blive skarpere på eller huske i forbindelse med forløbene inden næste skoleår og skriv dem ned i 3 sætninger.

1.

2.

3.