Selvevaluering

Oplæg til selvevaluering med bestyrelsen juni 2022

Bestyrelsen har i år besluttet at temaet for selvevalueringen bliver ”2 år med Corona”.

HCI´s værdigrundlag

Samværet på HCI skal være båret af ligeværdighed mellem mennesker, hvor samtalen er det væsentligste middel til at nå hinanden. Retten til forskellighed er grundlæggende og skal give fællesskabet substans, men stiller samtidig krav om tolerance og forståelse overfor andre.​

Diskuter nedenstående refleksionsspørgsmål i relation til værdigrundlaget.

Hvad har det kostet og hvad er der vundet i forbindelse med de 2 nedlukninger? - i relation til

·​Den enkelte elev?

·​Elevfællesskabet?

·​Det kollegiale fællesskab?

·​Dig personligt?

Hvilke nye tiltag og idéer opstod der under corona og hvad har vi efterfølgende taget med os/ikke taget med os?

·​Hvorfor?

·​Hvorfor ikke?

Coronanedlukningen tvang os ufrivilligt til ny læring og idégenerering.

·​Hvilke følelser frembragte det at komme på gyngende grund?

·​Skal vi frivilligt selv skabe situationer, hvor vi tvinges til at tænke nyt og anderledes?

·​I givet fald - hvordan kan vi gøre det?

Markant flere danskere arbejder efter corona i stor stil hjemmefra - det kunne vi vel også gøre i flere sammenhænge.

·​Diskuter om der er kvalitetsforskel på det digitale nærvær og det fysiske nærvær og i givet fald hvordan?